Nr. 2010/0093/1DP/1.2.1.1.3/09/APIA/VIAA/005

Izglītības programmu "Enerģētika" un ""Būvdarbi" mācību satura, metodiskā nodrošinājuma un praktisko mācību īstenošanas kvalitātes uzlabošana.

JoomShaper