Kokizstrādājumu izgatavošana

Izglītības programma: Kokizstrādājumu izgatavošana

Kvalifikācija:  Būvizstrādājumu galdnieks ar ievirzi koka restaurācijā, trešais profesionālās kvalifikācijas līmenis, apguves ilgums 1,5 gadi.

Būvizstrādājumu galdnieks ir kokapstrādes speciālists, kas izgatavo un montē, kā arī uzstāda objektā dažāda veida un konstrukciju koka būvizstrādājumus, tai skaitā, kāpnes, logu un durvju blokus un citus izstrādājumus, veic koka būvizstrādājumu remonta un atjaunošanas darbus vai arī var papildus specializēties koka būvizstrādājumu restaurācijas darbos.

Būvizstrādājumu galdnieks izgatavo būvizstrādājumus uz tehnoloģiskajām līnijām vai kokapstrādes darbmašīnām, veic nepieciešamos apdares, aizsardzības, montāžas un regulēšanas darbus, patstāvīgi plāno un organizē darba uzdevumu izpildi, ievēro darba un vides aizsardzības prasības. Atbilstoši uzņēmuma darba organizācijai var sadarboties ar klientu – pieņemt pasūtījumu, konsultēt klientu, izstrādāt būvizstrādājuma skici, sagatavot izstrādājuma kalkulāciju un nodot darbu pasūtījumu klientam. Būvizstrādājumu galdnieks strādā galdniecības darbnīcās, kokapstrādes un būvizstrādājumu uzņēmumos, kā pašnodarbināta persona vai individuālais komersants.

JoomShaper