Būvdarbi

Būvdarbi - iegūstamā kvalifikācija mūrnieks, otrais profesionālās kvalifikācijas līmenis, apguves ilgums 1 gads.

Mūrnieks – būvamatnieks, kurš ieguvis profesionālo izglītību, nepieciešamo praktiskā darba pieredzi, strādā būvfirmās un uzņēmumos, kas nodarbojas ar būvdarbu izpildi, spēj lasīt rsējumus, patstāvīgi izplānot veicamā darba operācijas, darba vietu, izvēlēties un pielietot piemērotus materiālus un instrumentus, kā arī palīgaprīkojumu. Veic dažādu mūra būvkonstrukciju – pamatu, sienu, stabu, starpsienu, pārsedzu, arku, velvju u.c., armētu un nearmētu – mūrēšanu no neliela izmēra ģeometriskas formas mākslīgiem vai dabīgiem, kā arī neapstrādātiem dabīgiem akmeņiem, kā saistvielu izmantojot dažādas javas, veic mūra  remontdarbus, pārzina  un ievēro darba drošības, ugunsdrošības un sanitārijas prasības.

JoomShaper