Zaļenieku  komerciālās un amatniecības vidusskolas rekvizīti:

 

LR Jelgavas novada pašvaldība

Zaļenieku komerciālā un amatniecības vidusskola

Jelgavas iela 7, Zaļenieki, Zaļenieku pagasts, Jelgavas novads, LV-3011

Reģ.Nr. LV90009118031

Kods  HABALV22

Konts  LV07HABA0551025900443

e-pasts:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (profesionālā izglītība)

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (pamatizglītība)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Izglītojamo un vecāku saziņai ar skolotājiem jāizmanto e-klases pasts

 

Kontaktinformācija:

Direktore Lilita Leoho - 29433918

Direktores vietniece izglītības jomā (profesionālajā izglītībā) Valija Barkovska - 22043531

Direktores vietniece izglītības jomā (pamatizglītībā) Inga Veismane - 29536193

Direktores vietniece audzināšanas darbā Anita Antoņeviča

Pirmsskolas metodiķe Tatjana Ruba - 29875835

Sociālais pedagogs Ineses Ubaviča-Radvila - 26412238

Lietvede Iveta Staša - 63074332

Lietvede Daira Staša - 63074250

Lietvede - 63084400 (Izglītības centrā)

Dežurants - 63074388 (Izglītības centrā)

Skolas saimnieks Pantelejs Pahirko - 63074388

Dienesta viesnīcas vadītāja Anda Urbāne - 29273809

Zaļās muižas pils gids Valija Barkovska - 22043531   

 

 
 
JoomShaper