Karjeras izglītība

JAUNUMS:

Ar 2020.gada 1.septembri skolēniem un audzēkņiem ir pieejamas individuālās karjeras konsultācijas. Pieteikšanās uz konsultāciju pie pedagoga karjeras konsultanta (PKK) Ineses Vārslavānes, izmantojot  e-klases pastu.

2017. gada aprīlī Zaļenieku komerciālā un amatniecības vidusskola uzsāk dalību projektā „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” (Projekta numurs: 8.3.5.0/16/I/001)

Projekta mērķis ir uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs:

  • nodrošināt karjeras vadības prasmju apguvi skolās;
  • celt izpratni un informētību par tālākās izglītības ceļiem un izvēlēm;
  • motivēt profesijas un nodarbinātības izvēlei atbilstoši savām interesēm, spējam, sabiedrības un darba tirgus piedāvājumam un vajadzībām.

Vairāk par projektu:

Valts izglītības attīstības aģentūra http://www.viaa.gov.lv/lat/karjeras_atbalsts/karjeras_atbalsts_2016_2020/

Jelgavas novada pašvaldība: http://www.jelgavasnovads.lv/lv/pasvaldiba/projekti/paslaik-istenosana/eiropas-socialais-fonds/13399/karjeras-atbalsts-visparejas-un-profesionalas-izglitibas-iestades/

Pedagogs karjeras konsultants

Inese Vārslavāne
Satiec tematiskajās karjeras nodarbībās vai norunā tikšanos, sazinoties e-klasē vai This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 Infografikas http://viaa.gov.lv/lat/karjeras_atbalsts/euroguidance_sadala/izglitibas_iespejas/
http://viaa.gov.lv/lat/karjeras_atbalsts/lat_karjeras_atbalsts/info_mater/ 
Karjeras testi pašizpētei

http://www.niid.lv/tests/testi_sakums.htm
http://www.nva.gov.lv/karjera/index.php?mt=304&cid=304#testi
https://www.lu.lv/gribustudet/ieteikumi/ka-izveleties/ LU tests
http://www.skillage.eu/ 
http://tests.dreamfoundation.eu/career-test/page1?locale=lv
http://www.testi.lv/index.php?a=55
https://www.alberta-koledza.lv/?parent=10000 Alberta koledžas tests
https://www.careerbuilder.com/
http://karjerastesti.prakse.lv/lv Vairāk --> Karjeras testi
http://www.careercenteronline.org/
http://www.careertest.net/
https://www.quizrocket.com/career-quiz

Noderīgi e-resursi

Izglītība Latvijā un par studiju iespējām ārvalstīs:

http://www.niid.lv  Nacionālā izglītības iespēju datu bāze
https://fonds.rtu.lv  Mecenātu stipendijas studijām Latvijā
http://www.fonds.lv  Mecenātu stipendijas studijām Latvijā.
http://www.vitolufonds.lv/sakums  – Mecenātu stipendijas studijām Latvijā.
http://www.viaa.gov.lv – EUROGUIDANCE – karjeras atbalsta informācija un konsultācijas; Studijas ārvalstīs; Kas jāzina dodoties uz ārzemēm .

Darbs, profesijas izpēte, CV:

http://www.nva.gov.lvKARJERA - Nodarbinātības valsts aģentūra.
http://www.lm.gov.lv  LR Labklājības ministrija. Sadaļā «Darba devējiem» Latvijas profesiju klasifikators ar profesiju standartiem.
https://www.prakse.lv  Jauniešu karjeras portāls: profesijas, spēles, darbs, izglītība, informācija, pieredze, vakances, projekti.
http://www.profesijupasaule.lv  Profesiju apraksti, intervijas ar profesionāļiem, fotoreportāžas, izglītības iespējas, interaktīvs profesiju/amatu iepazīšanas rīks.
https://www.darbaguru.lv/lv/ Profesionāls palīgs ceļā uz virsotni, karjeras attīstību
https://www.cv.lv/content/index.php?id=1 Karjeras centra padomi
http://jvmv.lv/f/uploads/profesiju-aprakstu-katalogs-A5.pdf Profesiju definīciju katalogs
http://www.darilatvijai.lv/profesiju-katalogs-2/ Profesiju apraksti
https://eurobrussels.com/ Profesiju piedāvājums Eiropā un to apraksti
https://www.cvmarket.lv/career.php?menu=1&lastmenu=21&careet Darba intervija
http://www.jal.lv   JA Latvija piedāvātās mācību metodes dod iespēju skolēniem apgūt praktiski akadēmisko zināšanu pielietojamību reālajā dzīvē, Ēnu diena, SMU, veiksmes stāsti, citi konkursi.
https://www.brivpratigais.lv  Brīvprātīgā darba portāls, eksperti runā, datu bāze.
http://www.panakumuuniversitate.lv Veiksmes stāsti, profesionālās pilnveides izglītības programma jauniešiem. 
http://tuesi.lv 100 veiksmes stāsti Latvijas valsts 100 dzimšanas dienā.
http://www.vissnotiek.lv TV raidījumi par ceļošanu un citu kultūru iepazīšanu, par mācībām un darbu ārzemēs.
http://ltv.lsm.lv/lv/dokumentalie/latvija-var/ TV raidījumi- veiksmes stāsti par Latvijas sasniegumiem.
http://www.rtu.lv/lv/nac-studet Studiju programmas izvēles tests.
http://www.europass.lv Eiropas standarti CV izveidei.
http://yourock.jobs/lv Palīdz atklāt jauniešu apslēptās darba prasmes un izveidot darba profilu, kas uzrunā darba devējus.

Portāli darba meklētājiem Latvijā:

http://www.cv.lv
https://www.cvmarket.lv
http://cvor.lv
http://www.workingday.lv
http://www.mansdarbs.lv
http://www.e-darbs.lv/default1.php
http://www.jobs.lv
www.enjoyrecruitment.lv

Brīvprātīgo darbs un mobilitātes projekti:

http://jaunatne.gov.lv/
http://brivpratigajiem.lv/
http://europa.eu/youth/
http://www.jaunatneslietas.lv/
http://ljp.lv/
https://www.crossculturalsolutions.org/ Starptautiskais brīvprātīgais darbs

Video stāsti par karjeras veidošanu un profesijām

https://www.youtube.com/watch?v=RyxQPre5pQI Zaļais pipars 1
https://www.youtube.com/watch?v=OpvCOOzVQnU Zaļais pipars 2
https://www.youtube.com/watch?v=LVqC0FvyvU4 Zaļais pipars 3
https://www.youtube.com/watch?v=h6yh82XxKDw Zaļais pipars 4

Metodiskie materiāli audzinātājiem un skolotājiem
  • Darba burtnīcas karjeras izglītībā

http://viaa.gov.lv/lat/karjeras_atbalsts/euroguidance_sadala/klasu_audzinatajiem/

  • Dažādas metodes un citi materiāli

http://viaa.gov.lv/lat/karjeras_atbalsts/euroguidance_sadala/karjeras_specialistiem/

http://viaa.gov.lv/lat/karjeras_atbalsts/euroguidance_sadala/karjeras_konsultantiem/

  • Karjeras ziņu izdevumi

http://viaa.gov.lv/lat/karjeras_atbalsts/euroguidance_sadala/kad_zinu_izdevumi/ 

  • Pētījumi, politikas dokumenti, rekomendācijas
http://viaa.gov.lv/lat/karjeras_atbalsts/euroguidance_sadala/uzzinas_materiali/?tl_id=747&tls_id=749
Absolventu karjeras stāsti

Silvestrs Nastevičs, IP “Augkopība” absolvents “Nav jāmācās mācīšanās pēc ”http://www.jelgavasnovads.lv/images/userfiles/JN_Zinas/2017/jnz_oktobris2017_8lpp.pdf

Endija Krašauska, IP “Administratīvie un sekretāru pakalpojumi” absolvente “Diploms kabatu nespiež”
http://www.jelgavasnovads.lv/images/userfiles/JN_Zinas/2017/jnz_oktobris2017_8lpp.pdf

Zane Jasone, IP “Restaurācija” absolvente “Vecuma auras burvība un restaurācija apvieno visu to, kas Zani saista mākslā” (Raksts pielikumā)

 

JoomShaper