Uzņemšana pirmsskolā

Zaļenieku komerciālā un amatniecības vidusskola uzsāk bērnu

REĢISTRĀCIJU PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IEGUVES

UZSĀKŠANAI 2023./2024. MĀCĪBU GADĀ

Vecāki (likumiskais pārstāvis), piesakot bērnu uzņemšanai pirmsskolas izglītības programmā:

Attālināti

Klātienē

Nosūta uz skolas e-pastu direktoram adresētu iesniegumu, kurš ir parakstīts ar elektronisko parakstu vai parakstīts ar roku un ieskanēts PDF formātā.

E-pasta vēstulei pievieno:

·       Ieskenētu iesniegumu;

·       Ieskenētus nepieciešamos dokumentus:

1.     Bērna dzimšanas apliecības kopija;

2.     Medicīnas izziņa no ģimenes ārsta par veselības stāvokli, uzņemšanai pirmsskolā.

 

Vecāks vai likumiskais pārstāvis pie lietvedes raksta iesniegumu

·       Iesniedz nepieciešamos dokumentus:

1.     Bērna dzimšanas apliecības kopija;

2.     Medicīnas izziņa no ģimenes ārsta par veselības stāvokli, uzņemšanai pirmsskolā.

  

 

Dokumentus pieņem Zaļenieku komerciālajā un amatniecības vidusskolā:

PIRMDIEN 9:00 – 14:00

OTRDIEN 9:00 – 14:00

TREŠDIEN 9:00 – 14:00

CETURTDIEN 9:00 – 14:00

PIEKTDIEN 9:00 – 14:00

 

Lietvedes tel. nr.: 63084403

 

Ar prieku gaidīsim Jūs mūsu skolā!

Zaļenieku komerciālās un amatniecības vidusskolas administrācija

JoomShaper