Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projekts

„Kopīgi pasākumi jauno uzņēmēju radīšanai profesionālajās skolās Kauņas un Zemgales reģionos” (Start- ups promotion).

Projekta mājas lapa

JoomShaper