Nr. 2009/0001/1DP/1.2.1.1.4/08/IPIA/VIAA/001

Sākotnējās profesionālās izglītības pievilcības veicināšana.

Stipendijas

JoomShaper