Nr. 2009/0196/1DP/1.2.2.1.5/09/IPIA/VIAA/001

Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos.

Projektu mājas lapa

JoomShaper