Nr. 2005/0258/VPDI/ESF/PIAA/04/APK/3.2.1./0070/0153

Izglītības programmas "Saimnieciskās darbības uzskaite, kontrole un analīze" profesionālo praktisko nodarbību laboratorijas izveide un patstāvīgo darbu satura un metodiskā nodrošinājuma izstrāde un aprobācija.

Nr. VPD1/ERAF/CFLA/04/NP/1.4.4./000017/017

Nr. VPD1/ERAF/CFLA/04/NP/1.4.4./000017/017

Elektromontāžas darbnīcu rekonstrukcija un mācību tehnoloģisko aprīkojumu modernizācija.

JoomShaper