Nr. 2009/0001/1DP/1.2.1.1.4/08/IPIA/VIAA/001

Nr. 2009/0001/1DP/1.2.1.1.4/08/IPIA/VIAA/001

Sākotnējās profesionālās izglītības pievilcības veicināšana.

Stipendijas

Nr. 2009/0196/1DP/1.2.2.1.5/09/IPIA/VIAA/001

Nr. 2009/0196/1DP/1.2.2.1.5/09/IPIA/VIAA/001

Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos.

Projektu mājas lapa

Nr. 2010/0217/3DP/3.1.3.2.0/10/APIA/VIAA/006

Nr. 2010/0217/3DP/3.1.3.2.0/10/APIA/VIAA/006

Zaļenieku vidusskolas ēkas rekonstrukcija un aprīkojuma modernizācija vispārējās vidējās izglītības kvalitātes uzlabošanai Jelgavas novadā.

Nr. 2008/0001/1DP/2.1.2.2./08/IPIA/VIAA/002

Nr. 2008/0001/1DP/2.1.2.2./08/IPIA/VIAA/002

Atbalsts vispārējās izglītības pedagogu nodrošināšanai prioritārajos priekšmetos.

Projektu mājas lapa

Nr. 2005/01/VPD1/ESF/PIAA/05/NP/3.2.4.1/0001/0001/0178

Nr. 2005/01/VPD1/ESF/PIAA/05/NP/3.2.4.1/0001/0001/0178

Zemgales plānošanas reģiona mūžizglītības atbalsta sistēmas veidošana un kapacitātes stiprināšana.

JoomShaper