Zinību dienas svinīgais pasākums 2020

Zinību dienas svinīgais pasākums tradicionāli iesākās ar klašu sapulcēšanos skolas pagalmā un pirmklasnieku ievešanu. Mācības 1.klasē šogad uzsāk 17 skolēni un viņu audzinātāja ir Inese Briede. Svētku uzrunu teica skolas direktore Lilita Leoho un pagasta pārvaldes vadītājs Aivars Brikmanis. Sveicienu dziesmā bija sagatavojis kultūras nama vadītājs Māris Zabarovskis. Jaunajā mācību gadā skolas saimei pievienojusies skolotāja Elīna Rozenfelde, kura audzinās 4.klasi, bet darbu skolā neturpinās skolotāja Ligita Razživina. Skolotāja L.Razživina tika sveikta ar ziediem un dzejoļiem no skolēniem, kā arī saņēma pateicības vārdus no skolas un pagasta vadības, kā arī no kolēģiem un skolas darbiniekiem. Skolas zvanam skanot, devītklasnieki aizveda pirmklasniekus uz viņu klasi, viņiem sekoja arī pārējo klašu skolēni ar savām audzinātājām. Vecāko klašu skolēniem notika klases stundas, bet jaunāko klašu bērni devās uz kultūras namu noskatīties teātra izrādi. Lai visai skolas saimei veiksmīgs 2020./2021. mācību gads!

JoomShaper