Vecāku sapulce

Vecāku sapulce skolas zālē 8. novembrī 10.00

 

Darba kārtībā:
1. Skolas darbības prioritātes (direktore L. Leoho)
2. Izglītības programmu apguve, valsts eksāmeni, ESF mērķstipendiju piešķiršanas kārtība (direktora vietn.māc.d. V. Barkovska)
3. Audzināšanas darba aktualitātes, ģimenes loma bērna audzināšanā (direktora vietn.audz.d. D. Vīpule-Kuļika)
4. Grupu un individuālās pārrunas ar grupu audzinātājiem (grupu audzinātāji)

JoomShaper