Kultūras mantojuma dienas Zaļenieku pilī

13.septembrī 8.30
Eiropas kultūras mantojuma dienu karoga pacelšana

16.septembrī 13.00 – 16.00
Seminārs-diskusija „Skolas muižās”
Restauratoru izglītības programmas prezentācija
Ekskursija pilī un skolā

Katru gadu septembra otrajā nedēļā Latvijā un citās Eiropas valstīs notiek Eiropas kultūras mantojuma dienas, kurās tiek popularizēts kultūras mantojums. Latvijā tās organizē Valsts pieminekļu aizsardzības inspekcija sadarbībā ar daudzām kultūras iestādēm. 2013. gadā Eiropas kultūras mantojuma dienu izvēlētā tēma ir - „Skolas kultūras pieminekļos”, pievēršot uzmanību skolām un citām izglītības iestādēm, kas atrodas kultūras pieminekļos vai kultūrvēsturiski vērtīgās ēkās.
No 13. – 16.septembrim visā Latvijā notiks dažādi pasākumi, kuru ietvaros dažādās formās interesentus iepazīstinās ar kultūras mantojumu.
„Skolas kultūras pieminekļos” ir iespēja pievērst uzmanību vēsturiskām skolām un augstskolām: skolām kultūras pieminekļos un kultūras pieminekļiem, kur reiz bijušas skolas.
Ikviena cilvēka dzīves ceļš un vērtību izpratne aizsākas skolā, pilnveidojas augstskolā, vēl nozīmīgāk, ja pati skolas vide ir kultūrvēsturiskām vērtībām bagāta. Izglītības aktivitātes kultūras mantojuma jomā ir veids kā piešķirt jēgu nākotnei, rosinot izprast pagātni. Aicinām palūkoties uz tām skolām, kuras pašas veido mūsu vēsturi.
Skolu izvietojums kultūras pieminekļos bieži tiek uztverts kā apgrūtinājums, pēdējo izglītības reformu rezultātā aktualizējies jautājums par atsevišķu vēsturisku ēku – bijušo skolu – izmantošanu, tomēr vienlaikus ir skolas, kas šo situāciju uztver kā priekšrocību radošuma un pozitīvās domāšanas attīstīšanai. Skola, īpaši laukos, bieži ir nozīmīgs visas apkārtnes kultūras un sabiedriskais centrs.
Eiropas Padome un citas starptautiskas organizācijas mudina īpašu uzmanību pievērst bērnu un jauniešu izglītošanai par kultūras mantojumu.

JoomShaper