Konference "AMATS. DIGITALIZĀCIJA. IZAICINĀJUMI"

30. martā skolā notika konference "AMATS. DIGITALIZĀCIJA. IZAICINĀJUMI", kura pulcināja skolas sadarbības partnerus un interesentus no dažādām organizācijām: Latvijas Amatniecības kameras, Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums, Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskola’, Rīgas Mākslas un mediju tehnikums, Latvijas Nacionālais kultūras centrs, Valsts izglītības attīstības aģentūra, Jelgavas novads, kā arī starptautiskos sadarbības partnerus no Panevėžio mokymo centras Lietuvā un Stredná Odborná Škola Stavebná Žilina Slovākijā.

Konferences ietvaros atskatījāmies uz skolas paveikto divos Eiropas Savienības Erasmus+ programmas projektos: “Viedā skola restaurācijā un būvniecībā” un “Zaļenieku KAV profesionālā pilnveide starptautiskā darba vidē” Projekts Nr. 2021-1-LV01-KA122-VET-000017277 Ieviešanas laiks: 03.10.2021. – 03.04.2023.

Konferences dalībniekus ar projekta “Zaļenieku KAV profesionālā pilnveide starptautiskā darba vidē”  rezultātiem iepazīstināja projekta vadītāja Lelde Šantare, par projektā audzēkņu un pedagogu iegūto pieredzi un ieguldījumu karjeras attīstībā stāstīja ZKAV direktores vietniece mācību darbā Valija Barkovska. Spilgts piemērs karjeras izaugsmē tika minēts mobilitātes dalībnieces Veronikas Jeskes sasniegums – šefpavāra darbs  Abgunstes muižā, kā arī jaunie zemnieki savās zemnieku saimniecībās pēc IP “Augkopība” absolvēšanas. Mākslas priekšmetu skolotājs Eduards Jurķelis konferences dalībniekus iepazīstināja ar restaurācijas tehnoloģiju sgrafitti, ko apguva Paņevežas mācību centrā. Minēto tehnoloģiju turpmāk skola piedāvās Restauratoru nama organizētajās meistarklasēs plašam interesentu lokam. Konferences dalībnieku vidū bija IP “Restaurācija” audzēkņi, kuri apgūst profesiju pēc vidusskolas, tas kalpo profesionālai izaugsmei.

Skaties attēlus no pasākuma šeit!

Sagatavoja V. Barkovska

Audzēkņu praktiskās apmācības un pedagogu profesionālā pilnveide notiek Erasmus+ programmas projekta “Zaļenieku KAV profesionālā pilnveide starptautiskā darba vidē” ietvaros, kas tiek īstenots no 2021.gada 3.oktobra līdz 2023.gada 3.aprīlim. Projekta kopējais finansējums Zaļenieku komerciālajai un amatniecības vidusskolai 60 366 EUR, ko 100% apmērā finansē Eiropas Komisija

Erasmus+ » Logo

JoomShaper