LAT/LIT projekta noslēgums
12 Sep 2013
Zemgales Plānošanas reģions sadarbībā ar Lietuvas nevalstisko organizāciju "Enterprise Initiative" īstenojusi projektu "Kopīgi pasākumi jauno uzņēmēju radīšanai profesionālajās skolās Kauņas un Zemgales reģionos (Start Ups Promotion)". Tā ietvaros tika realizēts komplekss pasākumu kopums skolu audzēkņiem…
Skolā pārmaiņas
12 Sep 2013
30. augustā Zaļenieku Profesionālajā vidusskolā Jelgavas novada domes priekšsēdētājs Ziedonis Caune un Izglītības un zinātnes ministrijas pārstāvji parakstīja Zaļenieku Profesionālās vidusskolas pārņemšanas dokumentāciju, līdz ar to pilnībā noslēdzot skolas nodošanas procesu Jelgavas novada pašvaldībai.Sīkāk lasiet…
Mācību sākums 2. septembrī plkst. 9.00.
Ziemas uzņemšana - ko piedāvā VIAA īstenotais ESF projekts?
02 Jan 2014
ESF projekts "Profesionālās izglītības programmu, pamatprasmju un kompetenču apguve izglītības un profesionālās karjeras turpināšanai",Vienošanās Nr.2010/0284/1DP/1.2.1.1.3/10/IPIA /VIAA/001 ESF jauniešiem arī 2013./2014. mācību gadā piedāvā apgūt 78 profesijasKo piedāvā VIAA īstenotais ESF projekts?
Ziemassvētku pasākumi
10 Dec 2013
11. 12. 2013. plkst. 18:00 Dienesta viesnīca Dienesta viesnīcas konkursa "Tīrākā un mājīgākā istabiņa" noslēguma pasākums (uzvarētāju apbalvošana) 11. 12. 2013. plkst. 12:30 DV mācību k. Nr. 3., 38. kab. Radošā Ziemassvētku rotājumu darbnīca (1-2…
Lāpu gājiens Lāčplēša dienā
12 Nov 2013
Vienoti cīņā par Latvijas valsti 1919. gada 11. novembrī latviešu karavīri, parādot izcilu varonību, izcīnīja uzvarošas kaujas un atbrīvoja Rīgu no fon der Golca un Bermonta-Avalova karaspēka, tādējādi aizsargājot tikko dibinātās neatkarīgās Latvijas valstiskumu un…
JoomShaper