Zaļenieku komerciālās un amatniecības vidusskolas profesionālo izglītības programmu pedagogi Slovākijā apguva neformālās izglītības metodes

Novembra izskaņā 7 Zaļenieku komerciālās un amatniecības vidusskolas profesionālo izglītības programmu “Būvdarbi”, “Restaurācija” un “Kokizstrādājumu izgatavošana” pedagogi kopā ar kolēģiem no Lietuvas un Slovākijas piedalījās apmācībās “Neformālās metodes pedagogu pašpārliecinātībai digitālajā vidē”.

Apmācības no 24.novembra līdz 26.novembrim vadīja neformālās izglītības treneris no Itālijas Davide Fumi Erasmus+ programmas projekta “Viedā skola restaurācijā un būvniecībā” ietvaros Žilinas profesionālā inženierzinību vidusskolā, Slovākijā . Apmācības mērķis bija veicināt pedagogu prasmi izmantot neformālās izglītības atbalsta instrumentus savā izaugsmē un profesionālajā darbībā, kā arī rast iedvesmu sevī un kolēģos, lai apgūtu arvien jaunas prasmes darbam ar digitālajā vidē.

Trenera vadībā pedagogi iepazina neformālās izglītības pamatprincipus, aktīvi piedalījās dažādu neformālo metožu un spēļu īstenošanā (Human Bingo, Mountain of challenge & River of opportunity, “Out of the box”, Matabumpampam utt.) – praktiski darbojoties iepazina šīs metodes, lai vēlāk varētu izmantot pedagoģiskajā darbā. Dalībnieki piedalījās arī dažāda veida aktivitātēs, lai attīstītu radošo domāšanu, izejot ārpus komforta zonas.

Paralēli praktiski tika izmēģināti dažādi digitālie rīki, kā Menti.com, City of Learning, FutureMe.

Zaļenieku komerciālās un amatniecības vidusskolas Restauratoru nama vadītāja Dace Vīpule-Kuļika atzīst: “Šādas apmācības skolotājiem un ne tikai skolotājiem noteikti būtu kā brīvprātīgie vitamīni uzņemami vismaz reizi gadā. Tie ir kā efektīvs atbalsta instruments cilvēka iekšējo profesionālo resursu apzināšanai sevī un sadarbībā ar komandu, tā jēgpilni “atdzīvinot” savu ikdienas darba rutīnu un ceļot savu pašapziņu.”

Papildus apmācībām, dalībnieki tika iepazīstināti ar Slovākijas profesionālās skolas vispārējo priekšmetu mācību korpusu un profesionālo mācību priekšmetu darbnīcām (santehnikas, elektrotehniķu, metinātāju, apkures instalāciju, u.c. darbnīcām), kā arī ar viedām mācību laboratorijām, kas paredzētas vispārizglītojošo skolu skolēniem par elektroenerģijas patēriņu un taupīšanu. Gida vadībā dalībnieki tika iepazīstināti arī ar Žilinas kultūrvēsturisko mantojumu, tā saglabāšanas, restaurācijas procesu.

Projekts tiek īstenots no 2021.gada 1.maija līdz 2023.gada 31.martam. Projekta kopējais finansējums 99 377 EUR, ko 100% apmērā finansē Eiropas Komisija. Zaļenieku komerciālajai
un amatniecības vidusskolai projekta īstenošanai pieejamais finansējums sastāda 44 922 EUR.

Lelde Šantare
Jelgavas novada pašvaldības
Izglītības projektu vadītāja

Spied šeit un skaties attēlu galeriju no brauciena!

JoomShaper