Skolas digitālās platformas izveide Moodle vidē un digitālo mācību materiālu izstrāde

Erasmus+ programmas projekta “Viedā skola restaurācijā un būvniecībā” ietvaros Zaļenieku komerciālās un amatniecības vidusskolas projekta komanda sadarbībā ar Rīgas Tehnikso universitāti strādā pie skolas digitālās platformas izveides Moodle vidē. Platformas pamatstruktūra ir izveidota un šobrīd notiek darbs pie tās aprobācijas, pedagogiem paralēli veidojot digitālos mācību materiālus izglītības programmās “Restaurācija” un “Kokizstrādājumu izgatavošana”.

 

Projekta pamatideja ir izveidot skolai e-vides risinājumu, kas stukturizētu un veidotu efektīvāku attālināto mācīšanās procesu, kombinējot to ar klātienes mācībām. Digitālā skola Moodle platformā paredz pakāpenisku mācību metodisko materiālu digitalizēšanu, jaunu interaktīvu iespēju izmantošanu ar platformas palīdzību, audzēkņu e-portfolio veidošanas iespējas, kā arī platformu izmantot informācijas apritei mācību procesā. Šādas platformas izveidi skolas administrācija stratēģiski paredzēja izglītības iestādes attīstības plānošanas dokumentos, kas pamatoja projekta nepieciešamību.

 

Šobrīd notiek pedagou aktīvs darbs pie digitālo mācību materiālu izstrādes sadarbībā ar skolas datorskolotājiem - projekta IT speciālistiem, kā arī ar Latvijas Lauksaimniecības universitātes ekspertiem. Materiālu izstrādes gaitā pedagogi mācās jaunas digitālās kompetences gan pašmācības ceļā, gan saņemot konsultācijas no pieredzējušākiem kolēģiem. Projekta laikā pedagogiem ir daudz izaicinājumu, jo darbs Moodle vidē iesācējam nav viegls. Tāpat, lai veidotu saturu savā mācību priekšmetā profesionālo prasmju demonstrēšanai, tad dažiem pedagogiem bija jāapgūst prasmes video filmēšanā un montāžā ar viedierīcēm. Galvenais šajā procesā nav panākt augstu, piemēram, mācību video filmēšanas un montāžas kvalitāti, bet iegūt pamatprasmes veidot šādus mācību materiālus pašmācības ceļā.

 

Projekta rezultātā tiks izstrādāti un Moodle vidē ievietoti 6 moduļi izglītības programmās “Restaurācija ” un “Kokizstrādājumu izgatavošana”. Līdzīgas projekta aktivitātes ievieš arī projekta partneri Lietuvā un Slovākijā.

 

Projekta īstenošanas laiks ir no 2021.gada 2.maija līdz 2023.gada 31.martam. Projekta kopējais finansējums - 99 377 EUR, ko 100% apmērā finansē Eiropas Komisija. ZKAV projekta īstenošanai pieejamais finansējums ir 44 922 EUR.

Attēli no apmācībām.

Informāciju sagatavoja:

Dace Vīpule-Kuļika
Projekta vadītāja asistents

JoomShaper