Mācību darba aktualitātes saistībā ar COVID-19 (papildināts 12.05.)

Vadlīnijas vispārējās un profesionālās izglītības iestādēm attālinātu mācību īstenošanai

Vietnē visc.gov.lv:

Aktuālā informācija saistībā ar valstī izsludināto ārkārtas stāvokli 

Lēmumu par izmaiņām valsts pārbaudes darbu norisē 2019./2020. m.g. pieņems Izglītības un zinātnes ministrija (IZM), vadoties no turpmākās epidemioloģiskās situācijas valstī. Jaunajam lēmumam stājoties spēkā, VISC vietnē tiks ievietota aktuālā informācija par eksāmenu sesiju un tās norises laikiem.

Saite: Aktuālā informācija par centralizēto eksāmenu norisi

JoomShaper