Restauratoru un skolas vadības pieredze Lietuvā

IP "Restaurācija"  pedagogu un skolas vadības komanda sadarbībā ar "Latvijas piļu un muižu asociāciju" š.g. 20. septembrī viesojās pie kaimiņiem Lietuvā - Ilzenbergas muižā,  Rokišķu muižā, Gatchjonu muižā, lai kopā ar "Baltijas piļu un muižu asociācijas" dalībniekiem dalītos restaurācijas pieredzē, labās prakses piemēriem un attīstības tendencēm. Augstu novērtējam Ilzenbergas mužā gūto pieredzi,  jo tā ir vienīgā pilnībā atjaunotā muiža Lietuvā, kura turpina pirms 500 gadiem aizsākto vēsturi un šobrīd, rūpīgi atjaunotajās muižas ēkās,harmonijā ar dabu darbojas muižas saimniecība, kurā tiek gan audzēta, gan ražota dažāda produkcija. Muižas kompleksā tiek piedāvāti daudz un dažādi izglītojoši un kultūras pasākumi. Savukārt Gatchjonu muižā varējām vērot koka muižas restaurācijas piemēru, kas mūsdienās veiksmīgi kalpo tās saimniekiem to ikdienā.
 
JoomShaper