Metenis un Masļeņica

Pavasara sagaidīšanas tradīcijas ir meklējamas daudzu tautu kultūrās. Latvijā pazīstam gan senus latviešu tradīciju svētkus Meteņdienu, gan slāvu tradīciju svētkus Masļeņicu. Abus šos svētkus vieno prieks par pavasara tuvošanos un saules atgriešanos. Tāpat abos svētkos bija tradicionālie svētku ēdieni: Meteņos cūkas galva un plāceņi/pankūkas, bet Masļeņicā pankūkas. Ar abu svētku tradīcijām iespējams iepazīties 3. mācību korpusa 1. stāva svētku stendā.

Aicinu pievienoties Meteņu un Masļeņicas pankūku cepšanā š.g. 26. februārī plkst. 10:40 mācību virtuvē, kur ēdienu gatavošanas skolotājas Sarmītes Vīpules vadībā būs iespēja pašiem izmēģināt dažādas pankūku receptes. Pēc tam sekos gatavo pankūku degustācija.

Dace Vīpule-Kuļika

JoomShaper