Lieldienu pasākums 2019

Pavasaris ir klāt! LIELDIENU PASĀKUMS šogad 17. aprīlī plkst. 10:20 Zaļās muižas parkā
(nelabvēlīgos laika apstākļos pils zālē).

PROGRAMMĀ:

Zaļenieku KAV 1. – 4. kursa grupu komandu veiklības sacensības, olu ripināšana un citas Lieldienu aktivitātes

#Grupas veido komandas (3 audz. un vairāk), var veidot grupu apvienotās komandas, kā arī no vienas grupas var būt vairāk kā viena komanda;

#Komanda, ierodoties uz pasākumu, ņem līdzi KRĀSOTAS LIELDIENU OLAS – olu ripināšanas sacensībām, ne vairāk kā 20 olas (olu skaits - punkti komandu vērtējumā);

#Pēc komandu veiklības sacensībām visi aicināti uz kopīgu pavasara saulgriežu cienastu un siltu tēju;

#Uzvarētāju komandām balvas!!!

Komandu pieteikumi līdz š.g. 16. aprīlim!
(Komandu sastāvus iesniegt direktores vietn. Dacei Vīpulei-Kuļikai E-klases pastā)

JoomShaper