ESF darbības programma "Izaugsme un nodarbinātība"

Jaunieši bez maksas varēs apgūt trīs profesijas. Jau šoruden Zaļenieku komerciālā un amatniecības vidusskola piedāvā jauniešiem vecumā no 17 līdz 29 gadiem (ieskaitot) bez maksas apgūt 3 profesijas.

 

Jaunajā mācību gadā piedāvājam iegūt šādas profesionālās kvalifikācijas:

 

  • Klientu apkalpošanas speciālists (mācību ilgums – 1,5 gads, iepriekšējā izglītība – 12 klases);
  • Augkopības tehniķis (mācību ilgums – 1,5 gads, iepriekšējā izglītība – 12 klases);
  • Mūrnieks (mācību ilgums – 1 gads, iepriekšējā izglītība – 9 klases).

 

Kāpēc izvēlēties šīs profesionālās izglītības programmas?

 

-          Atbilstoši sekmēm var saņemt stipendiju līdz 115 eiro mēnesī.

 

-          Var iegūt profesijai nepieciešamo sertifikātu vai apliecību, ja to paredz konkrētā izglītības programma un tas nepieciešams darba tirgū.

 

-          Nodrošināta kvalifikācijas prakses vieta.

 

-          Apmaksāti ceļa izdevumi uz kvalifikācijas prakses vietu un izdevumi par naktsmītni kvalifikācijas prakses laikā (līdz 71 eiro mēnesī), civiltiesiskā apdrošināšana uz kvalifikācijas prakses laiku un obligātās veselības pārbaudes izdevumi, ja to paredz izvēlētās profesijas specifika.

 

Uzņem:

 

-          Jauniešus vecumā no 17 līdz 29 gadiem (ieskaitot) bez iepriekš iegūtas profesionālās kvalifikācijas, kuri var būt reģistrējušies NVA kā bezdarbnieki vai darba meklētāji, bet vienlaikus nav atbalsta saņēmēji NVA īstenotajos apmācību vai nodarbinātības pasākumos.

 

-          Jauniešus vecumā no 17 līdz 29 gadiem (ieskaitot) ar iepriekš iegūtu profesionālo kvalifikāciju, kuri var būt reģistrējušies NVA kā bezdarbnieki vai darba meklētāji, bet vienlaikus nav atbalsta saņēmēji NVA īstenotajos apmācību vai nodarbinātības pasākumos, kuri profesionālo kvalifikāciju ieguvuši ne agrāk kā gada laikā pirms uzņemšanas projekta ietvaros īstenotajās profesionālās izglītības programmās.

 

Augstākminētās profesionālās izglītības programmas tiks finansētas Eiropas Sociālā fonda darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” specifiskā atbalsta mērķa 7.2.1. 2.kārtas projekta “Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana garantijas jauniešiem ietvaros” īstenošanas ietvaros.

 

JoomShaper