Erasmus+ projekta “Viedā skola restaurācijā un būvniecībā” pirmā īstenošanas gada izvērtēšanas sanāksme Lietuvā

Erasmus+ programmas 2.pamatdarbības stratēģiskās partnerības projekta “Viedā skola restaurācijā un būvniecībā” (Smart School in restoration and construction industry) (Nr. 2020-1-LV01-KA226-VET-094520) mērķis ir digitālās stratēģijas izveide un virtuālo apmācību uzsākšana restaurācijā un būvniecībā, lai paaugstinātu sadarbības partneru kapacitāti attālinātu un kombinētu apmācību īstenošanā. Projekta vadošais partneris ir Zaļenieku komerciālā un amatniecības vidusskola (Latvija) un sadarbības partneri ir Latvijas Lauksaimniecības Universitāte (Latvija), Paņevežas profesionālās izglītības un apmācības centrs (Lietuva), Profesionālā inženierzinību vidusskola (Slovākija).

Projekta partneri no 2022. gada 20. – 22. aprīlim piedalījās pirmā projekta gada izvērtēšanas sanāksmē Lietuvā, kur tika prezentētas skolu izstrādātās digitālās stratēģijas. Sagatavotais dokuments ir nozīmīgs darba instruments izglītības iestāžu attīstībai ilgtermiņā, paredzot skolu e-vides izvedi un attīstību e-platformā, darbu pie virtuālo mācību materiālu izstrādes un procesa kvalitātes vadības, pedagogu atbalstu digitālo kompetenču stiprināšanā un jēgpilnā IT aprīkojuma iegādes plānošanā nākotnē. Diskusijās tika uzsvērts, ka digitālā stratēģija būs kā “aktīvs” skolas darba dokuments, kurš tiks aktualizēts atbilstoši nozares inovācijām. Tāpat projekta partneri savstarpēji iepazinās ar jau esošajām vai plānotajām e-platformu struktūrām un iespējām konkrētajās projekta skolās. Zaļenieku komerciālā un amatniecības vidusskola projekta ietvaros ir uzsākusi darbu pie e-vides izveides Moodle platformā sadarbībā ar Rīgas Tehnisko universitāti. Sanāksmē tika uzsākts plānošanas darbs pie nākamā projekta intelektuālā rezultāta - virtuālo mācību materiālu izstrāde un aprobēšana  9 moduļiem vai blokiem restaurācijā un būvniecībā.

Vizītes laikā projekta partneri apmeklēja starptautisko būvniecības izstādi "Resta 2022" Lietuvas izstāžu un kongresu centrā "Litexpo" Viļņā, iepazīstoties ar jaunākajām tehnoloģijām būvniecības nozarē un jauno profesionāļu sniegumu no dažādām profesionālajām skolām.

Pēdējā vizītes dienā projekta darba grupai pievienojās Jelgavas novada pašvaldības Izglītības pārvaldes un Ozolnieku vidusskolas speciālisti, lai iepazītos ar Paņevežas STEAM centru un RoboLabas piedāvātajām iespējām skolēnu zināšanu praktizēšanai dabaszinātnēs, tehnoloģijās, inženierzinātnēs un matemātikā. Centra darbinieki iepazīstināja ar laborotorijām, moderno un iedvesmojošo STEAM mācību vidi, kā arī ar piedāvātajām mācību programmām.

Zaļenieku komerciālās un amatniecības vidusskolas organizētajā projekta darba grupas sanāksmē š.g. 13. aprīlī digitālā stratēģija tika prezentēta Jelgavas novada pašvaldības Izglītības pārvaldes speciālistiem un skolas sadarbības partneriem restaurācijas un būvniecības nozarēs, piedaloties pārstāvjiem no Latvijas Amatniecības kameras un RERE Meistari.

Projekta īstenošanas laiks ir no 2021.gada 2.maija līdz 2023.gada 31.martam. Projekta kopējais finansējums - 99 377 EUR, ko 100% apmērā finansē Eiropas Komisija. ZKAV projekta īstenošanai pieejamais finansējums ir 44 922 EUR.

Spied šeit un skaties attēlu galeriju no brauciena!

 

JoomShaper