Ārkārtējā situācija no 9. novembra līdz 6. decembrim

Informācija par mācību procesu ārkārtējās situācijas laikā Izglītības un zinātnes ministrijas mājaslapā: šeit.

7. - 9. klases skolēniem mācības notiks attālināti;

1. - 6. klases skolēniem un pirmsskolas audzēkņiem - klātienē.

Profesionālās izglītības iestādēs mācību process no 9. novembra līdz 6. decembrim notiks attālināti, izņemot tādu praktisko darbu apguvi, kas nepieciešami profesionālo prasmju vai kvalifikācijas ieguvei un kurus nav iespējams veikt attālināti.

Skolēniem un audzēkņiem informācija par mājas darbiem, tiešsaites stundām u.c.  - e-klases žurnāla dienasgrāmatā un e-pastā.

JoomShaper