Nr. 2008/0001/1DP/2.1.2.2./08/IPIA/VIAA/002

Nr. 2008/0001/1DP/2.1.2.2./08/IPIA/VIAA/002

Atbalsts vispārējās izglītības pedagogu nodrošināšanai prioritārajos priekšmetos.

Projektu mājas lapa

Nr. 2005/01/VPD1/ESF/PIAA/05/NP/3.2.4.1/0001/0001/0178

Nr. 2005/01/VPD1/ESF/PIAA/05/NP/3.2.4.1/0001/0001/0178

Zemgales plānošanas reģiona mūžizglītības atbalsta sistēmas veidošana un kapacitātes stiprināšana.

Nr. 2005/0258/VPDI/ESF/PIAA/04/APK/3.2.1./0070/0153

Izglītības programmas "Saimnieciskās darbības uzskaite, kontrole un analīze" profesionālo praktisko nodarbību laboratorijas izveide un patstāvīgo darbu satura un metodiskā nodrošinājuma izstrāde un aprobācija.

Nr. VPD1/ERAF/CFLA/04/NP/1.4.4./000017/017

Nr. VPD1/ERAF/CFLA/04/NP/1.4.4./000017/017

Elektromontāžas darbnīcu rekonstrukcija un mācību tehnoloģisko aprīkojumu modernizācija.

JoomShaper