Zaļenieku komerciālās un amatniecības vidusskolas izglītojamo un pedagogu profesionālā pilnveide starptautiskā vidē

Projekta nr. 2023-1-LV01-KA122-VET-000136081

Īstenošanas laiks: 01.09.2023. – 28.02.2025.

Projekta mērķi:

  1. Zaļenieku KAV IP “Restaurācija” attīstība modulārajā izglītībā, apmainoties ar paraugpraksi, ieviešot jaunus digitālus mācību materiālus un atbalstot skolotāju profesionālo pilnveidi
  2. Audzēkņu, neseno absolventu starptautiska pieredze, attīstot transversālās un ar darbu saistītas prasmes, kas nepieciešamas pašreizējā un nākotnes darba tirgū.

Projekta finansējums: 62 976,00 EUR

Projekta īstenotājs: Zaļenieku komerciālā un amatniecības vidusskola

Projekta aktivitātes:

  • 16 audzēkņi no 3 dažādām IP “restaurācija” grupām stažēsies darba vidē Vācijā, Austrijā un Itālijā.
  • 5 profesionālās izglītības pedagogi piedalīsies darba ēnošanas aktivitātēs Vācijā, Austrijā, Itālijā, gūstot praktiskā darba pieredzi darba vidē, tādā veidā apgūstot jaunākos darba paņēmienus un metodes restaurācijas procesos;
  • 5 digitālo mācību materiālu izstrāde un ievietošana skolas Moodle digitālajā platformā

Publicitāte:

Projekta koordinators: 

Lelde Šantare

izglītības projektu vadītāja

Tālr.: 63048487

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

JoomShaper