Jauniešu garantija

Projekta identifikācijas Nr. 7.2.1.JG2 

 

Eiropas Savienības fondu darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 7.2.1.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt nodarbinātībā, izglītībā vai apmācībās neiesaistītu jauniešu nodarbinātību un izglītības ieguvi Jauniešu garantijas ietvaros" pasākuma "Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros"

Darbība atbalstīta saskaņā ar JNI

Informācija par Jauniešu garantiju VIIA mājas lapā: šeit.

 

JoomShaper