Radošo darbu konkursi

Laikā no 2021.g. janvāra līdz aprīlim Ozolnieku vidusskola organizēja konkursu
«Man tuvais Elzas Stērstes daiļradē».

Radošo darbu konkursa mērķis - veicināt skolēnu interesi par Elzas Stērstes daiļradi, mudināt skolēnus lasīt Elzas Stērstes dzeju, pasakas vai stāstus, ieraudzīt tajos sev tuvus motīvus, radoši atspoguļot atrasto. Konkursa uzdevums - izstrādāt un iesniegt eseju vai zīmējumu, kas ir atbilstošs konkursa tēmai – “Man tuvais Elzas Stērstes daiļradē”.

Pielikumā - prezentācija par Zaļenieku KAV skolēnu dalību šajā konkursā.

Jelgavas un Ozolnieku novados 2020/21. m.g tika organizēts vizuālās mākslas konkurss “Mans pavasara brīnums”.

Pielikumā - konkursa darbi un rezultāti.

JoomShaper