Interešu izglītības pulciņi

Pulciņa nosaukums Vadītājs Laiks, vieta
Pamatizglītības izglītojamajiem
Tautas dejas Madlēna Bratkus

1. - 2. kl. trešdienās 5. st., piektdienās 6. st.
3. - 5. kl. trešdienās 6. st., piektdienās 7. st.

Vizuālā māksla 1. - 9. kl. Anita Antoņeviča 1. - 2. kl. pirmdienās 7. st.
3. - 4. kl. otrdienās 7. st.
Skatuves runa Īrisa Silova

ceturtdienās 7. st.

Ansamblis "Asni" Guntra Minkevica piektdienās 8., 9.st.
Koris 1. - 4. kl. Guntra Minkevica

pirmdienās 6. st., ceturtdienās 6. st.

Ansamblis Guntra Minkevica ceturtdienās 7. st., piektdienās 7. st.
Kokapstrāde 5. - 9. kl. Andris Deiko ceturtdienās 7., 8. st.
Sporta pulciņš 5. - 9. kl. Antra Freiberga piektdienās 8. st.
Vispārējā fiziskā sagatavotība 1. - 4. kl. Antra Freiberga pirmdienās 6. st. ceturtdienās 6. st.
Jauno pavāru skola 5. - 9. kl. Sarmīte Vīpule trešdienās 15.30 (mācību virtuvē)
Tehniskais pulciņš 6. - 9. kl. Elmārs Antons otrdienās 15.30
Profesionālās un vispārējās vidējās izglītības izglītojamajiem
Dramatiskais pulciņš Sarmīte Vīpule otrdienās 15.30 - 16.30 pils zālē
Jauktais vokālais ansamblis Ervīns Ramiņš pirmdienās, trešdienās 11.50 - 12.40 pils zālē
Tehniskais pulciņš Elmārs Antons otrdienās 15.30 - 16.30 autoservisā
Sports Aivars Liepa pirmdienās, otrdienās 15.30 - 18.00 sporta angārā
Jauniešu klubs, audzēkņu pašpārvalde Dace Vīpule-Kuļika pirmdienās 15.30 - 16.30 3. mācību korpusa 3. stāvā
JoomShaper