Uzņemšana

Informācija: 63074250, 22043531, 29433918, fakss 63074332

2019./2020. mācību gadā aicinām mācīties
(stipendija no 10 līdz 150 EUR)

ar pamatskolas izglītību:

Izglītības programma Kvalifikācija  Mācību ilgums (gadi) Izglītības dokuments
Restaurācija Restauratora asistents 4 Diploms par profesionālo vidējo izglītību
Ēdināšanas pakalpojumi Pavārs 4 Diploms par profesionālo vidējo izglītību
Būvdarbi Mūrnieks 1 Profesionālās kvalifikācijas
apliecība

ar vidusskolas izglītību:

Izglītības programma Kvalifikācija  Mācību ilgums (gadi) Izglītības dokuments
Administratīvie un sekretāra pakalpojumi Klientu apkalpošanas speciālists 1,5 Diploms par profesionālo vidējo izglītību
Augkopība Augkopības tehniķis 1,5 Diploms par profesionālo vidējo izglītību
Restaurācija Restauratora asistents 2 Diploms par profesionālo vidējo izglītību
Ēdināšanas pakalpojumi Pavārs 1,5 Diploms par profesionālo vidējo izglītību

 

  • Mācību valoda - latviešu
  • Profesijas ieguve bez maksas
  • Uzņemšana bez iestājpārbaudījumiem, bez vecuma ierobežojuma
  • Skola piedāvā dienesta viesnīcu, ēdnīcu, stipendiju

 

Darbojas sporta un pašdarbības pulciņi

Dokumentus pieņem:

pirmdienās 8.30 - 15.00
otrdienās 8.30 - 15.00
trešdienās 8.30 - 15.00
ceturtdienās 8.30 - 15.00
piektdienās 8.30 - 12.00


Stājoties Zaļenieku komerciālajā un amatniecības vidusskolā, uzrādot pasi vai dzimšanas apliecību, jāiesniedz sekojoši dokumenti:

  • iesniegums Zaļenieku KAV Direktorei, kurā norādīta izvēlētā profesionālās izglītības programma un iegūstamā kvalifikācija;
  • pamatizglītību, arodizglītību, vidējo vispārējo izglītību vai citu iepriekšējo izglītību apliecinoša dokumenta kopija (uzrādot dokumenta oriģinālu);
  • medicīniskā izziņa Nr. 026/u vai Nr. 027/u;
  • 1 fotogrāfija (3X4).

JoomShaper