Esi gaidīts mūsu skolā!

Iespēja apmeklēt Zaļenieku KAV, iepriekš piesakoties: 63074250

Lasīt vairāk

Top Restaurācijas nams

Lasīt vairāk

Erasmus+ Vācijā

Lasīt vairāk

Skolas moto

Mūsu spēks pastāv mūsu garīgā stiprumā. (K.Ulmanis)

Profesijas

Automehāniķis, restauratora asistents, klientu apkalpošanas speciālists, augkopības tehniķis, pavārs, mūrnieks

Vispārējā izglītība

Vispārējās pirmskolas izglītības programma, pamatizglītības programma, vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma

Pulciņi

Jauktais vokālais ansamblis, dramatiskais pulciņš, tehniskais pulciņš, sports, audzēkņu pašpārvalde

Restaurācija

Restaurācija - iegūstamā kvalifikācija restauratora asistents ar specializāciju mūrnieku un apdares darbos, trešais profesionālās kvalifikācijas līmenis, apguves ilgums 4 gadi.

lasīt vairāk

tab3

Enerģētika un elektrotehnika

Enerģētika un elektrotehnika - iegūstamā kvalifikācija elektrotehniķis, trešais profesionālās kvalifikācijas līmenis, apguves ilgums 4 gadi.

lasīt vairāk

Autotransports

Autotransports - iegūstamā kvalifikācija automehāniķis, trešais profesionālās kvalifikācijas līmenis, apguves  ilgums  4 gadi.

lasīt vairāk

Būvdarbi

Būvdarbi - iegūstamā kvalifikācija mūrnieks, otrais profesionālās kvalifikācijas līmenis, apguves ilgums 2 gadi.

lasīt vairāk

tab4

Ēdināšanas pakalpojumi

Ēdināšanas pakalpojumi - iegūstamā kvalifikācija pavārs, otrais profesionālās kvalifikācijas līmenis, apguves ilgums 3 gadi.

lasīt vairāk

Administratīvie un sekretāra pakalpojumi

Administratīvie un sekretāra pakalpojumi - iegūstamā kvalifikācija klientu apkalpošanas speciālists, trešais profesionālās kvalifikācijas līmenis, apguves ilgums 1,5 gadi.

lasīt vairāk

Augkopība

Augkopības tehniķis plāno, organizē un veic kultūraugu audzēšanu, ražas novākšanu un uzglabāšanu, sastāda augkopības produkcijas ražošanas darbu veikšanas plānu; izstrādā darba uzdevumus, vada darba procesu augkopībā, izpilda darbus augkopības produkcijas ražošanā.

lasīt vairāk

Vispārējā izglītība

Zaļenieku KAV neklātienē piedāvā apgūt vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programmu (10. – 12. kl.) un pamatizglītības programmu (9. kl.)

lasīt vairāk

JoomShaper