Enerģētika un elektrotehnika

Enerģētika un elektrotehnika - iegūstamā kvalifikācija elektrotehniķis, trešais profesionālās kvalifikācijas līmenis, apguves ilgums 4 gadi.

Elektrotehniķis strādā rūpniecības, komunālos, sabiedriskos, elektroenerģijas ražošanas, pārvades un sadales uzņēmumos. Elektrotehniķis veic ārējo un iekšējo elektrisko tīklu izbūvi un elektroietaišu ierīkošanas, ekspluatācijas un remonta darbus.

Elektrotehniķa zināšanas un prasmes ir nepieciešams nosacījums sagatavošanai konkrētai darba vietai elektroenerģijas ražošanas, elektroapgādes, elektroietaišu ierīkošanas uzņēmumos, kā arī tālākai profesionālai specializācijai un kvalifikācijas paaugstināšanai.

JoomShaper